Bitki

Sanseviyeriya

Bu sadə lakin məşhur otaq bitkisi müxtəlif ölkələrdə "Peyğəmbər qılıncı", "qaynana dili" və s. ləqəblər almışdır. Bu bitkinin dəyəri ondadırki siz onu 1-2 həftə ərzində yaddan çıxarsanızda o öz təravətini itirməz və məhv olmaz. Bu bitki həmçinin gül mövzulu interyerlərdə istifadə olunan bitkilərdəndir.
Anbarda: 1000.00 ədəd

Oxşar Məhsullar